Rechten- of autorisatiemodule (gebruiker/jaar)

Met de Rechtenmodule kunnen per Gebruiker autorisaties worden toegekend.

Bepaald kan worden of een gebruiker bv Organisatiekaarten aan mag maken, verwijderen of aanpassen. Op deze manier kunt u groepen gebruikers aanmaken en deze beheersrechten toekennen. Er wordt gewerkt met Groepen Ún individuele Gebruikers.

Standaardprijs: € 25,00

Staffel voor aanvullende gebruiker: 0%
Venster sluiten